Allemansdata utvecklar Webdags.se främst för tidig träning av svenska och matematik. Webdags innehåller övningar för förskola, lågstadie och särskola. Övningarna kan användas på PC, Mac och iPad.


Tips för att underlätta användning

PC: lägg in adressen till huvudmenyn och/eller områdesmenyerna i favoriter och lägg ikonen på skrivbordet.

iPad: lägg till huvudmenyn och/eller områdesmenyerna på hemskärmen.

Mac: lägg till webdags.se i Top Sites på Mac.

Vi tar gärna emot synpunkter, önskemål och frågor på telefon 08-59085318 eller email info@allemansdata.se


För fördjupad, mer omfattande träning har vi ett flertal PC-program. Mer info finns på vår hemsida Allemansdata.se

  

Våra övningar på pengar innehåller äldre mynt och sedlar och har därför ersatts med övningar på klockan på huvudmenyn. Den som ändå vill använda övningarna kan starta Pengar-menyn här:

  Pengar   

     

PÅ GÅNG (under utveckling):

  Klockan  Sagor