Funktionen ingår i webdags.se som utvecklas av Allemansdata, Upplands Väsby.

Du kan skriva ut övningar där eleverna kan arbeta med Sveriges landskap, bokstäver och ord, lösa korsord, måla med hjälp av siffror mm.

Välj på menyerna och skriv sedan ut övningarna med hjälp av din webbläsares utskriftsfunktion. För arbetsblad som inte är i PDF-format, välj att förhandsgranska. Du kan då ta bort header-information om du vill, samt välja att skriva ut 1 sida. Många webbläsare skriver annars ut en slutsida automatiskt.

Tips för att underlätta användning

PC: lägg in adressen till menyn i favoriter och lägg ikonen på skrivbordet.

iPad: lägg till menyn på hemskärmen.

Mac: lägg till webdags.se i Top Sites på Mac.