Lära läsa innehåller övningar för de första stegen i läsinlärning. Varje övningsmeny omfattar 8 övningar där eleven kan bekanta sig med och träna på 4 ord och bokstäverna som ingår i orden skrivna med VERSALER. Övningarna kan användas på PC, Mac och iPad.

Arbetsblad med ord och bilder kan skrivas ut från Huvudmeny; Skriv ut övningar.

Tips för att underlätta användning

PC: lägg in adressen till menyn i favoriter och lägg ikonen på skrivbordet.

iPad: lägg till menyn på hemskärmen.

Mac: lägg till webdags.se i Top Sites på Mac.

Lära Läsa ingår i webdags.se som utvecklas av Allemansdata.
För fördjupad, mer omfattande träning har vi ett flertal PC-program. Mer info finns på vår hemsida Allemansdata

Vi tar gärna emot synpunkter och frågor om våra program på telefon 08-59085318 eller email info@allemansdata.se