Förskola ingår i webdags.se som utvecklas av Allemansdata, Upplands Väsby.

Programmet innehåller övningar för förskola och särskola. Övningarna kan användas på PC, Mac och iPad.

Tips för att underlätta användning

PC: lägg in adressen till menyn i favoriter och lägg ikonen på skrivbordet.

iPad: lägg till menyn på hemskärmen.

Mac: lägg till webdags.se i Top Sites på Mac.

För fördjupad, mer omfattande träning har vi ett flertal PC-program. Mer info finns på vår hemsida Allemansdata